Skrzyżowanie Św. Marcin i Towarowa

Lokalizacja: Poznań
Współpraca: Krzysztof Sobolewski

 

PROJEKT PLACU ADAMA MICKIEWICZA
Wychodząc od istniejącego układu sąsiednich nawierzchni, zaprojektowana została kompozycja opierająca się o kwadraty. Przesunięcie tych figur geometrycznych w stosunku do siebie, a także rozdzielająca je szara linia, powoduje powstanie złudzenia optycznego. Iluzja sprawiająca wrażenie jakoby kwadraty stawały się trapezami, a równoległe linie poziome przechylały się to w lewo to w prawo.
Ten rodzaj iluzji, w przypadku tego wyjątkowego placu, ma szczególne odwołania do historii tego miejsca. Iluzjonistyczny schemat układu placu ma nawiązywać do propagandowych działań władz polskich w czasach komunistycznych. Opracowana została również koncepcja małej architektury, dostosowanej do rysunku placu i współorganizująca jego przestrzeń.

WIATY PRZYSTANKOWE
Wiaty przystankowe zarówno te przed Zamkiem Cesarskim jak i przed budynkiem Uniwersytetu Ekonomicznego, zostały tak zaprojektowane, aby maksymalnie wpisywały się w dane otoczenie bryłowo i materiałowo, nie przytłaczając danego miejsca a jedynie je uzupełniając i wyróżniając.
Jedna z czterech wiat została wyszczególniona i zaprojektowana w formie napisu „ZAMEK”. Myślą przewodnia było stworzenie ciekawego architektonicznie obiektu, który stanowiłby wyróżnik miejsca – znak tego miejsca. Taki przystanek byłby łatwo zapamiętywany dla osób odwiedzających Poznań.

Skrzyżowanie Św. Marcin i Towarowa

powrót